Lagt ut 26.okt.2020

Sørlandsparken legesenter

Kort om streiken: Allmennlegestreik fra i dag knyttet til legevakt. Kristiansand er ikke berørt i første omgang. Fastlegekontorene driver som vanlig. Hovedkrav fra legeforeningen er å sikre allmennlegene kontroll over arbeidstiden sin. Kommunene har i dag i prinsippet ubegrenset rett til å pålegge en fastlege å jobbe legevakt så mange timer det er behov uten å måtte organisere seg annerledes for å dekke inn behovet. Er det bare en lege i en kommune, kan den legen risikere å måtte ha vakt hele døgnet hele uken. Det gir ingen fritid, ingen tid til famille og mange søvnige doktorer. Ordningen er ett heng fra gamle tider når fastlegene hadde hjemmeværende koner og faktisk hadde vakt 24/7 hele uken i flere distriktskommuner. Legeforeningen ønsker å modernisere ordningen tilpasset arbeidslivet slik det ellers fungerer. Pr i dag er det ingen andre arbeidsgrupper i samfunnet som har en slik ubegrenset inngripen i eget privatliv og fritid fra arbeidsgiver.
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.