Lagt ut 29.jul.2020

Sørlandsparken legesenter

Om Prøver og Pasientreiser:

Pasientreiser og prøver skal bestilles og utføres av sykehuset eller spesialist. Ved henvisninger til sykehuset er det viktig at pasienten opplyser til fastlegen at det er behov for transport. Det er utfra dette at sykehuset bestiller transporten.

Helse Sør-Øst RHF skal påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid.

Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver:
Legen som stiller indikasjon og rekvirerer blodprøven/ bilder osv, har ansvaret for oppfølging og informasjon til pasienten når svaret foreligger.
o Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.
o Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger.
o Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.
o Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.
o Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.
NB: Fastlegen skal ikke få ansvar for innkalling av pasienter gjennom beskjed i epikrisen, da det er en risiko for at dette oversees.
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.