Lagt ut 05.sep.2020

Sørlandsparken legesenter

Status legesenteret: Det har ikke vært Covidsmitte blant våre pasienter eller personale. Mange tester seg for tiden og det er bra. Konsultasjoner under 12 minutter tilstrebes for å unngå smitte og karantene ved sykdom hos pasient eller behandler.
September vil fortsatt gi utfordringer med å få vanlig timer pga reduserte legeressurser og Coronatiltak. Vi har løpende dialog med kommunen/fylke for avlastning med saksbehandling ( erklæringer/attester/uføresaker). Legesituasjonen vil se bedre ut fra 1. oktober hvor vi har ny lege på plass. Pga stort etterslep av medisinske problemstillinger, vil nok også oktober preges av at service og tilgjengelighet er lavere enn vanlig. Selv om vi går mørkere tider i møte, er det lys i sikte 😀 Vi ønsker alle våre pasienter en finfin helg 🤸🚴📺🎳🎧🤹‍♂️
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.