Lagt ut 19.apr.2020

Sørlandsparken legesenter

Barnehageansatte/skoleansatte i risikogruppe med behov for tilrettelegging: Arbeidsgiver kan forlange legeattest for tilrettelegging. Det gjelder foreløpig bare for barnehage og skoler. Ingen andre arbeidsgivere er pr idag anbefalt tilrettelegging, men flere gjør det likevel for sine ansatte. Selvom arbeidsgiver ikke klarer å tilrettelegge, gir NAV ikke rett til sykemelding. Arbeidsgiver har altså her et stort ansvar. De personer som kan trenge legeattest for tilrettelegging (ikke sykemelding) gjelder:

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:
Alder over 65 år
hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19*
Sykelig overvekt**
Betydelig nedsatt lungefunksjon
Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
Betydelig nedsatt nyrefunksjon
Betydelig nedsatt leverfunksjon
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.