Lagt ut 31.aug.2020

Sørlandsparken legesenter

Endringer på Legesenteret. Vi vil også i september være i mangel på legeressurser med 2,5 mindre leger enn normalt. Fastlegen er både saksbehandler og lege, men legesenteret prioriterer sterkt alle kliniske situasjoner og øyeblikkelig hjelp og nedprioriterer saksbehandling for gjenværende leger. Det kan bety at mange pasienter kan bli forsinket med saksbehandling omkring sykemeldinger, arbeidsavklaringspenger, refusjoner ol til deres fastlege er tilbake. Om dette ikke er akseptabelt, kan et legesenterbytte være nødvendig slik at pasienten ikke blir økonomisk skadelidende. Vi beklager situasjonen slik det er nå, men fastlegeordningen er noe skjør i sine sammenføyninger slik at tjenestene til tider nødvendigvis vil bli ustabile innenfor hvert senter. Så ser vi at dess mer pasientene kan forberede en sak selv og sørge for at saken er oppdatert dess fortere kan vi få den gjennomført
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.