Lagt ut 05.aug.2020

Sørlandsparken legesenter

Om karantene og Testing for Covid 19 etter utenlandsreise:
Alle som kommer fra røde land har karanteneplikt i 10 dager ( fratrekk for dager i grønt land før innreise).
Unntak::Unntak fra karanteneplikten gjelder for FHI-avklarte jobbreiser, men arbeidstakere som har dette unntaket har ikke unntak for bevegelser på fritiden, dvs de har karantene i hjemmet etter arbeidstid.
Unntak fra karanteneplikten har også samfunnskritisk personell (feks helsepersonell) som kommer fra røde land og kan vise til to negative tester fra nese svelg hvor den siste er tatt fem dager etter hjemkomst til Norge. Det er arbeidsgiver som skal forordne og betale for testingen gjennom bedriftshelsetjenesten.
Unntak fra karanteneplikten har også personer som har gjennomgått covid 19 og kan vise til antistoffer i blod. Denne testen gjøres av bedriftshelsetjeneste eller hos private helseaktører som Aleris eller Volvat.
Turister som kommer fra rødt land og ikke faller inn under gruppene over, får ikke fritak fra karanteneplikten selv om de kan vise til negative tester!
Helsepersonell som kommer fra utlandet fra grønt land , må vise til en negativ test før de får lov til å starte jobb og har arbeidsnekt frem til negativt svar eller 10 dager. De har ikke generell karantene for øvrig. Arbeidsgiver skal sørge for å tilby testen gjennom sin bedriftshelsetjeneste.
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.