Lagt ut 06.sep.2020

Sørlandsparken legesenter

Covid sykdom hos beboer i kommunalt bofelleskap setter hele den kommunale tjenestekjeden på prøve og ikke minst pårørende og andre som bor i boligen. Litt Søndagslesing om legesenteret, Primærhelseteamet, tålmodige pårørende-beboere og dyktige kolleger i kommunens bofellesskap. Se historien her om når corona viruset traff oss. https://www.kristiansand.kommune.no/tema/usht/nyheter/primarhelseteam/
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.