Lagt ut 27.okt.2020

Sørlandsparken legesenter

Legesenterstatus: Vi har pr idag ingen personal som er i karantene. Det er fortsatt noe gradert fravært blant legene, men fulltallig på personalsiden. Vi har i tillegg ekstra leger med ny full stilling på Jens Gaukstad samt LIS1 Lege og vikarlege. Driften går derfor nesten som normalt. Vi har fortsatt begrenset online time booking som følge av covid19 pandemien Det gir oss oss bedre kontroll på venteværelset med færre samtidige ventende. Vi bruker fortsatt bilene som venterom når det er nødvendig. Det har vært 3 ny smittede blant våre pasienter, men alle er fanget opp ved coronasenter tidlig. De er tilbudt blant annet digital hjemmeoppfølging fra primærhelseteamet. Vi ønsker alle en fin uke : )
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.