Lagt ut 29.okt.2020

Sørlandsparken legesenter

Blodprøvetaking for spesialist: Mange pasienter blir fortsatt sendt til fastlegen sin for å ta blodprøve for spesialistene. Det er gratis å ta prøven på sykehuset, men koster 150-250 kr for pasienten å ta den hos fastlegen. Helse Sør Øst har pålagt spesialistene å avslutte denne praksisen slik at fastlegene ikke blir et fordyrende mellomledd for pasientene, og at pasienten da ikke vil være i tvil om hvem som mottar prøvene og er ansvarlig for lese og tolke prøvesvarene og gi tilbakemeldingen på dem. Vi oppfordrer derfor sterkt til å ta slike blodprøver på sykehuset eller hos spesialisten både av kostnadshensyn, men også pasientsikkerhetsmessige hensyn. Administrativt skal prøver, bilder ol tas i det tjeneste-ledd hvor de blir bestilt eller foreslått.
Kontakt oss
Meldingen er sendt. Vi tar snart kontakt med deg.